TIN TỨC VIỆT NAM – Donald Trump người CỨU NỀN CHÍNH TRỊ KHÔNG LỐI THOÁT của Việt Nam

TIN TỨC VIỆT NAM – Donald Trump cứu vãn nền chính trị không lối thoát của Việt Nam .
Playlist hay:
Biến Động Thế Giới 24h: https://goo.gl/uj1YV8.
Mọi chi tiết về bản quyền và quảng cáo xin vui lòng liên hệ: trantuyetnhung1905@gmail.com
Thanks
Đăng Ký kênh miễn phí: https://goo.gl/Abp85e
Nguồn: Đài Truyền Hình Trực Tuyến LittleSaigonTV – www.lttlesaigontv.com

Comments

  1. Tóm lai May ong cu noi de. Noi lui cung tim toi tin tục ( lúc loài ) de hung biến lỏi rieng tu qui vi ! Cung được -??? Vi giai cấp nhan dan rất dong va nhan thúc -???-co -cung vi li do moi người moi nghe ! Tuy nhien nghe cua moi người noi va nhan thúc phai co gia tri ( gọi la vo gia ) tục niệm tin -moi. Ổn dong lai nhe -/-!?chi đòn gian thoi ( rút kinh nghiệm ???th hiệu v/v gì ???) tóm lai TQ tạp can binh qua dang va ko ra gì ?? Li do song theo kiểu thác Loan ?? Người co học thúc -ma nhu ke ko co học thúc th do ( gọi la thang vo loài ) ko co dao dục con ko co tin người ?! Con ong trumlp lay tren phường diễn lam an -chinh tri manh ko di áp bục va cướp biến dao lam cua rieng ( du co ngong cuốn cung tra lai đạt dai lanh tho cho các nước ) the hiện nhu 1con người cha , me sanh ra -mắt mui tay cha. Lanh lang -nay bi người ta ( lay 1thu gì tren co the ) qui vi nghi sau ??? Cung nhu đạt dai biến dao lanh tho ác nước ??? Co luật pháp quốc te to rang — ? Ma TQ tạp ca. Ninh no lam zay ??? Th qui vi xét va mo se ?? De TQ bi xía so sòm nhe ? Noi vào se ca doi ko hét nen hay ko nen biết noi va hung biến co hon va co chat lượng.??? De thoi cuộc tổn tsi HP cua xa hoi con người va các nước đặc biết moi nước !

Leave a Reply