Poseł Małgorzata Pępek – Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

Posiedzenie sejmu RP numer 67

Leave a Reply