آخرین لحظه با شهرام همایون 04.02.2014

Studio Tel: (818)477.1717 – Marketing Tel: (818)882.8300 www.Channelonetv.com www.Facebook.com/ChanneloneHD www.Youtube.com/ChannelonetvHD1?sub_confirmation=1.

Comments

 1. حکایت ما شده حکایت آن خانه ای است که دزد وارد خانه شده و با دیدن ترس
  صاحبخانه صاحب خانه شد. آخوندها خانه ما را قصب کردند و با در دست داشتن سلاح
  جنایت مردم را ترساندند ولی بزودی این مردم از ترس خود میگ

 2. صد در صد افراد حزب بهائی از بچه تا پیر جاسوسان انگلیس و آمریکا واسرائیل و
  مارشان ویران کردن ایران و بشریت در جهان است.

 3. همین دیگه انگلیس این حزب و درست کرد که مردم تو سیاستدخالت نکنند . احسنت
  فردی

 4. آقای همایون راهت درسته ولی حیف که دوستاتون رو تحویل نمی گیری

 5. فردی 2005 بی خیال من قاطعانه بهائیها را ایرانی نمیدانم و معتقدم باید از
  ایران بیرون ریخته شوند.

 6. این ایرانمگه چنتا تاریخ داره یکی میگه 7000 خورده ای یکی میگه 3000 خورده ای
  کی میگه 2500 خورده ای

 7. بهایی ها در هیچ سیاستی دخالن نمکنند و هدفشان صلح جهانی و عشق بهم نوع است
  امیدوارم کمی آگاهی به شما داده باشم

 8. برو بابا خدا خیرت بده . این اقا امده از سال و ماه شکایت داره .

 9. فردی کدوم دین که آخوندها بپا کردند؟ آخوندها ی رژیم به دین سیاسی معتقد هستند.

 10. اسلام چیزی سوا از این چیزی است که این جنایتکاران نشان میدهند

 11. اره امیر جان این دینی که آخوندها بپا کردند دست ساز انگلیس هست

 12. رژیم به جای برخورد خشن باحزب بهائی بهتر است اینها را از ایران بیرون کند که
  یا به انگلیس و آمریکا و یا به اسرائیلبروند.

 13. بهایی حزب نیست و یک دیانت است و با دارا بودن بیش از 24000 کشته یکی از
  مظلومترین دین در ایران هستند

 14. حزب بهائی و حزی توده از مغول و اسکندر برای ایران خطرناکتر هستند

 15. دو خزب بهائی و توده ای کارشان و هدفشان فقط خیانت به ایران و ایرانی است.

 16. فردی منظوت مفهوم نیست. ضمنا من مخالف برخورد خشن رژیم با افراد حزب یهائی
  هستند.

Leave a Reply