آخرین لحظه با شهرام همایون 03.17.2014

Studio Tel: (818)477.1717 – Marketing Tel: (818)882.8300 www.Channelonetv.com www.Facebook.com/ChanneloneHD www.Youtube.com/ChannelonetvHD1?sub_confirmation=1.

Comments

 1. ما با شما هستیم و حالا به اعتقادات ما توهین کرید دیگه با شما نیستیم

 2. اقای همایون اینها از خود رژیم هستند . که یه مدت با فحاشی میخواستند شما را
  از میادان بیرون کنند یه مدت با ترفند. سکه فروش و این جور چیزها. و یه مدت هم
  با انگ زدن. الان هم به این شیوه که میگویند

 3. در تظاهرات دئلتی اکثر کارخانجات و مراکز دولتی مرخصی با حقوق به کارکنانی که
  در تظاهرات دولتی شرکت کنند میدهد.

 4. تظاهرات و رای در کشورهائی مثل ایران امروز ما که دچار فرهنگ خرافی و جهل
  میباشند ملاک طرفداری از رژیم نیست. چه وقت بعضی از ما ایرانیها میخواهیم
  اینرا بفهمیم.

 5. چگونه است که پلیس آمریکا اجازه میدهد تا پشت کاخ سفید و بیمارستان برای
  اعتراض به پادشاه فقید بروند ,ولی برای در دست داشتن یک پرچم همه نیروی خود را
  اینچنین بسیج میکند

 6. این اقا مثل اینکه شکمش سیر است آمده پای تلفن و پر تو پلا میگوید. من هم در
  ایران هستم به این اقا بگو بیا خیابان منوچری برو میدان خراسان ببین مردم در
  چه فقری هستند.

 7. اقای همایون خودتو ناراحت نکن. این‌دفعه کار کار خود آمریکایی‌ها بود.

 8. آقای سمنانی مأمور خود امریکایهاست. به سفارش خود آمریکایی‌ها اینکار را کرده.
  چون آمریکاییها روشون نمی‌شد که این دست گًل را به آب بدهند.

 9. اقای همایون خودتو ناراحت نکن. این‌دفعه کار کار خود آمریکایی‌ها بود.

Leave a Reply